• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/07/03 ساعت 05:32

    . تو صبح عالم‌افروزی و من شمع سحرگاهی گریبان باز کن در صبح تا من جان برافشانم #صائب_تبریزی سلام صبح بخیر سه شنبه تون مملو از شادی و مهر درود و سپاس بر شما سحر خیزان همیشه همراه… https://www.instagram.com/p/BoIbCEvlQag/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱۵tbp۸hs۸nh۵x …