• این چه مدل مسخره‌ای که تو مراسمات به جای قرائت زنده قرآن کلیپ قرآن خوندن پخش میکنید؟ اونم کلیپی که نه بسم الله داره نه چیزی!