• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/07/03 ساعت 01:42

    یک بازیکن ریزاندام دیگر به مانند مسى بهترین بازیکن جهان شد. هوش بالا، تکنیک ناب،چابکى و دوندگى مودریچ ثابت کرد،بدون داشتن اندام درشت هم میتوان بهترین بود. بازیکنى که نه در طول چهل روز،بلکه در طول چندین سال آموزش صحیح در سیستم بازیکنساز یوگسلاوى سابق، در کنار بزرگان فوتبال ایستاد.