• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/07/03 ساعت 22:14

    دیپلماسی انقلابی_ایدئولوژیک در لبنان وسوریه جواب داه وما را به ابرقدرت منطقه‌ای تبدیل کرده است، ماباید تقابل انقلابی‌گری ونئولیبرالی را در دیپلماسی متوقف کنیم، اگر به دنبال استقلال،رفاه، امنیت،حفظ هویت،معیشت آسوده، سرافرازی هستیم. #جنگ_نمیشود_مذاکره_نمیکنیم #NoWar_NoNegotiation