• حسین دلیریان   HosseinDalirian@

    1397/07/03 ساعت 22:17

    نه جنگ خواهد شد و نه ما مذاکره میکنیم؛ بلکه با اقتدار کامل، هم برنامه موشکی و دفاعی را پیش خواهیم برد و هم نفوذ منطقه‌ای را افزایش خواهیم داد این شعار نیست، استراتژی بلند مدت ایران است #NoWar_NoNegotiation