• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/07/03 ساعت 00:21

    آدمایی که عشقشونو انکار می‌کنند، سریعتر از بقیه پیر میشن! قصه‌یی برای روزهایی که از فقدان عشق در تنهایی رنج می‌بریم. ظرفیت محدود. تهیه بلیط تیوال.از پنجشنبه با حضور بزرگان هنر و حمایت شما دور سوم را آغاز می‌کنیم.ریتوییت لطفا