• وقی میخوای از کالای ایرانی حمایت کنی و توو آمریکا چیزی جز پیژامه گیرت نمیاد