• تعارف نداریم دوستان، همه‌ی ما منافع باند و گروه و دم و دستگاهی که توش هستیم رو به منافع انقلاب ترجیح میدیم و الا دلیلی نداره برای هر موضوع ۵۰۰تا هشتگ مختلف بزنیم.