• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/07/03 ساعت 20:26

    جناب بهنود@BehnoudMasoud نمی‌دانستم فقط نویسندگان می‌توانند از شما سوال کنند و پیش از آن هم باید دیدگاه‌های خود را در مورد موضوعات سیاسی و اجتماعی و … تشریح کنند. عذرخواهی می‌کنم. اما همین که نوشته‌ام را بی جواب نگذاشتید سپاسگزارم. روشنگرانه بود.