• سالار سیف‌ الدینی   salar_seyf@

    1397/07/03 ساعت 19:41

    …چون ما هر روز نیرومندتر می‌شویم و آنها ضعیف‌تر
    Let them call you racist. Let them call you xenophobes. Let them call you nativists.

    #Patriot