• هشتگ هایی که برای گوشمالی دادن به دشمنای خرده ریز مثل داعش و الاحواز و … میزنیم خیلی داره زیاد میشه، به نظرم یه بار اسرائیل رو بزنیم هشتگ آخرم باهاش بزنیم راحتشیم. #گوشمالی_سخت