• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/07/02 ساعت 20:03

    دوست دارم نظر آقای مسعود بهنود@BehnoudMasoud را در مورد این شیوه پرسش در #بی_بی_سی بدانم. آیا این روش و سیاستی که این شبکه در ماه‌های اخیر در مورد خبرهای #ایران پیش گرفته ، حرفه‌ای می‌دانند؟ @BehnoudMasoud @bbcpersian