• فکر نمیکردم ۲۰:۳۰ همچین ماله‌ای رو قضیه #وزیر_بهداشت بکشه. البته وقتی هدف جلب رضایت آقای وزیر باشه یک روز درحاشیه‌های پزشکی تعطیل میشه و یک روز فیلم خنده‌های عباس آقا رو به مردم نشون میدن!