• لذت بخش‌ترین خاطره دوران مدرسه برای من فوتبال بازی کردن با معلما تو زنگ تفریح بود. پسرا میدونن چی میگم