• محبوبه محمدی   mahboubehpm@

    1397/07/01 ساعت 04:57

    خدایا بار سنگین این درد رو کوه هم نمی‌تونه بکشه … ما که انسانیم … #Ahwaz