• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/07/01 ساعت 14:24

    اژه‌ای: پرونده #سیف در حال رسیدگی و تحقیق بوده و این فرد ممنوع‌الخروج است/ یکبار از این فرد تحقیق شده و اکر لازم باشد دوباره تحقیق می‌شود از بانک مرکزی و غیربانک مرکزی هم متهم در این پرونده است.