• رئیس سازمان نوسازی مدارس گفته هیچ مدرسه کانکسی در اول مهرماه ۹۷ در مناطق زلزله‌زده نخواهیم داشت آقای رخشانی مهر من کرمانشاه بودم هنوز ۶۱ کانکس برای اول مهر کم دارند و خوابگاهها درست نشده همین باعث ترک تحصیل دختران شده مدارس سه شیفته باعث افت تحصیلی بچه‌ها شده #دروغ_نگوییم