• سید عبدالهادی آرامی   SeyedHadiArami@

    1397/06/31 ساعت 18:23

    یکی از تروریست‌ها دستگیر شد و زنده ماند. ای ایها التوئیتری‌ها مباد فردا براش هشتگ #free بزنید. داغ امروز بر دل مادر شهید یونس پورجلو و دیگر شهدا را فراموش نکنید.