• عباس طهماسب زاده   ATahmasebizadeh@

    1397/06/31 ساعت 13:22

    تکذیب شهادت خبرنگار روزنامه عصر جنوب مدیرمسوول و سردبیر نشریه عصر جنوب، خبر شهادت خبرنگار این رسانه در جریان حمله تروریستی صبح امروز در اهواز را تکذیب کرد و گفت‌: تشابه اسمی علت این اشتباه بوده است