• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/06/31 ساعت 19:46

    «صفحه اول یکشنبه اول مهر ۱۳۹۷» یک کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با #جهان _اقتصاد عنوان کرد: مفت خری یا #امیدواری به سوددهی شرکت‌ها در #بورس#صنعت#تروریست#اهواز# ایران #IRAN #ECONOMY #FATF #TEHRAN #usd #TRUMP# http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۸٪ad٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪db٪۸c٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۶٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۴-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱-٪db٪b۱٪db٪b۳٪db٪b۹٪db٪b۷/ …