• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1397/06/31 ساعت 10:10

    #تروریست‌‌ها موفق نشدند وارد مراسم #رژه شوند و از فاصله دور بسوی مراسم و یگان‌های رژه رونده شلیک کردند. تروریست‌ها با لباس نیروهای مسلح جایگاه محل سخنرانی و یگان‌های رژه رونده سپاه را هدف قرار دادند. تیم تروریستی پس از تیراندازی به سوی مراسم رژه از محل گریختند.