• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/06/31 ساعت 23:00

    گفته می‌شود بودجه شبکه تلویزیونی #ایران_اینترنشنال را عربستان تامین می‌کند. بنابر این تریبون دادن به سخنگوی گروه تروریستی عامل جنایت در #اهواز امر غریبی نیست. انجام وظیفه می‌کنند گردانندگان این شبکه. #ایران #اهواز_تسلیت