• سجاد حسینی   esmhoseini@

    1397/06/30 ساعت 12:21

    رفتاری که عده‌ای از مخالفین دولت در مورد اون خانم هتاک می‌کنند و هدف رو دولت قرار دادند، همان رفتاری هستش که عده‌ای برای زدن رئیسی، تتلو رو پیراهن عثمان کردند. هر دو طرف مورد هدف، از هتاکین اعلام برائت کردند و هر دو طیف موج سوار بدون هیچ تفاوتی در یک پازل قرار دارند.