• #رشته_توییت ۱- #شبکه_مستند ،مستندی پخش کرد به نام مثل سرو … درباره مراسم نخل گردانی در #یزد و ریشه‌های آیینی و اسطوره‌ای این مراسم. فردی به عنوان کارشناس از ریشه‌های اسطوره‌ای سرو در ایران گفت …. اینکه درخت سروی به نام #سرو_کاشمر بوده است … کنجکاو شدم و کمی جستجو کردم …