• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/06/30 ساعت 23:50

    #وزیراطلاعات: مقام معظم رهبری حرکت عده‌ای در هو کشیدن یادگار امام در حرم امام را تقبیح کردند؛ اگر بعد از این دوباره این کار را بکنیم امتحان ولایت مداری پس نداده‌ایم