• مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران گفته هر ۳ ثانیه یک نفر در جهان به آلزایمر مبتلا می‌شود یک سال تشخیص زودتر، ۵ سال معلولیت ناشی از آلزایمر را کاهش میدهد ۲۵درصد جمعیت ایران در ۲۰ تا ۳۰ سال آینده سالمند خواهند بود و به همین علت شیوع آلزایمر در کشور ۳ برابر خواهد شد