• شهاب الدين طباطبايى   shahabedin76@

    1397/06/29 ساعت 10:36

    امام حسین(ع)، بیش و پیش از اینکه آقازاده باشد آزاده بود، فقط در برابر ستم قد علم نکرد، در برابر آقازاده‌های تنزه طلب بی‌خاصیتی که او را از ایستادگی‌ش بر حق برحذر می‌داشتند هم ایستاد. از آقازادگی‌ش برای ماندگاری رسم آزادگی استفاده کرد.برای همین حسین جانِ دل‌ها است. سلام بر حسین