• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/06/29 ساعت 00:38

    اگر چنین اتفاقی هنگام مصاحبه یک مقام ایرانی اتفاق می‌افتاد سوژه داغ چند روز اغلب رسانه‌های خارجی بخصوص شبکه‌های فارسی زبان بود.