• شیخ حسین انصاریان: امام صادق می‌فرماد هَلِ‌الدِّینُ إِلَّاالْحُب؟ ما به هم کم محبت کردیم؛ و با بی محبتی خیلی‌ها را فراری دادیم؛ نمی‌شود که همش مشت ما بالای سر مردم باشد. باید دست ما باز باشد و از کف دست ما #محبت برا مردم ببارد./ عصر عاشورا ۱۳۹۷، بیت آیت الله علی تهرانی