• بامداد لاجوردی   BamdadLajevardi@

    1397/06/29 ساعت 10:17

    فردی شبیه #سعید_مرتضوی در عزاداری شهر #تفت دیده شده است؛ تفت زادگاه خانواده مرتضوی است و عزاداری آنها مشهور است. این شهر از توابع یزد است. رسانه‌های محلی #یزد این تصویر را امروز منتشر کرده‌اند