• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/06/29 ساعت 14:31

    شهید آوینی: ماندن در صف عاشوراییان امام عشق تنها با یقین مطلق ممکن است. و ای دل! تو را نیز از این سنت لایتغیر خلقت گریزی نیست. مپندار که تنها عاشوراییان را بدان بلا آزموده‌اند، صحرای بلا به وسعت همه‌ی تاریخ است. #Hussain