• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/06/28 ساعت 17:36

    دادگاه الکرخ #بغداد، یکی از معاونان ابوبکر البغدادی را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد/ «اسماعیل العیثاوی» که مسئول کمیته صدور فتوای #داعش و عضو «شورا»ی داعش بود در #ترکیه بازداشت شد.