• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/06/28 ساعت 07:41

    . امروز زاد روز ستاره بی بدیل موسیقی سرزمینم ایران. زنده یاد استاد مصطفی کمال پورتراب می‌باشد یاد و نامش همیشه جاویدان و ماندگار باد استاد در سال ۱۳۰۳ در تهران به دنیا آمد. پدرش از افسران… https://www.instagram.com/p/Bn۵GLWMFcxp/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱logs۸۳q۴vv۱e …