• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/06/28 ساعت 10:11

    ۵ میلیون #کودک یمنی با خطر گرسنگی مواجه هستند/ یک سازمان حمایت از حقوق کودکان هشدار داد که دست کم ۵ میلیون کودک #یمنی با بحران گرسنگی مواجه هستند #YemenChildren #Yemen http://tn.ai/۱۸۳۲۲۴۶