• - چرا یه عده برای سگ و گربه و کبوتر دل میسوزونن اما برای آدما نه؟ + چون هر کس برای هم نوعش دل میسوزونه!