• مرجان توحیدی   MarjanTohidi@

    1397/06/27 ساعت 23:48

    اگه همین پول دقیقا برای همین منظور یعنی برای برپایی عزای امام حسین از لورکوزن به یک #اصلاح_طلب واریز میشد,متهم میشد به ارتباط با ضدانقلاب و عناصر خارج از کشور و البته جاسوسی!