• سجاد حسینی   esmhoseini@

    1397/06/27 ساعت 10:46

    البته همان زمان هم حال خوبی نداشت. متاسفانه هیچ کدوم از دوجناح سیاسی و نیم جناح‌های دیگه، هیچ وقت یاد نگرفتن که بگن اشتباه کردیم. اشتباه کردیم رو زمانی میگن که بخوان فرار به جلو کنن یا نهایتا در اندرونی اعترافی می‌کنن. و این رفتار نهایتا با هزینه از حضرت آقا مدام تکرار میشه.