• محمدمهدى عبدالهى   mmabdollahi_ir@

  1397/06/27 ساعت 14:01

  السلام علیک یا من مضى على بصیره من أمره

  هرچند نهال غصه را کاشت فرات
  با ناله مشک ،قد برافراشت فرات
  آن روز که آب،آب شد از خجلت
  تصویر عطش به روى لب داشت فرات

  محمدمهدى عبدالهى

  #قمر_بنی_هاشم
  #شب_نهم_محرم