• هزینه سفر روحانی به نیویورک ۲ میلیون دلار میشه و در این سفر ۱۰۰ نفر حسن روحانی رو همراهی می‌کنند. کاش با این وضع اقتصادی کشور دولت به حداقل هزینه‌ها اکتفا کنه.