• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

    1397/06/27 ساعت 11:07

    سرفه‌ای کردند و فرمودند همه جای دنیا به گل‌ها را در باغچه پرورش می‌دهند و علف‌های هرز را می‌کَنند … اینجا گل‌ها را از باغچه جدا می‌کنند و به علف‌ها کود می‌دهند … آب می‌دهند که رشد کنند! می‌شود همین. حذف #شجریان کاشت#تتلو #استاد