• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/06/26 ساعت 23:00

    «ما باید به استانداردهای بین‌المللی #اقتصادی توجه کنیم»، «روایات #اسلامی به درد #انقلاب کردن می‌خورند اما به درد حکومت نمی‌خورند» و سخنانی از این دست که استراتژیست‌های رده بالای ما در برخی قوای حکومتی، آشکارا از ضرورت پیوستن و مستحیل‌شدن ما در نظام جهانی سلطه سخن می‌گویند.