• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/06/26 ساعت 20:34

    تبریک به پرسپولیس و فوتبال ایران. خسته نباشید به بازیکنان، کادر فنى و مجموعه باشگاه این حمایت هواداران وصف ناپذیره دمتون گرم