• عباس طهماسب زاده   ATahmasebizadeh@

    1397/06/26 ساعت 12:22

    شکنجه‌ای بالاتر از این نیست که تو ظرف میوه‌ای که جلوت میزارن خیار باشه، اما نمک نباشه. لطفا سازمان‌ها این مهم رو رعایت کنن.