• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/06/26 ساعت 00:36

    برخی به اظهارات بنده درمورد خصوصی بودن #موسسه_ایران ایراد گرفته و نوشته اند دولت سال گذشته پنج میلیارد تومان به موسسه ایران کمک کرده است. بنده در همان مصاحبه گفتم دولت حدود پانزده درصد هزینه‌های موسسه را تامین می‌کند که آن هم صرف روزنامه‌های عربی و انگلیسی و بریل موسسه می‌شود.