• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1397/06/26 ساعت 17:34

    ترکیب #الدحیل برابر #پرسپولیس / نیمکت نشینی عجیب یوسف بن عربی
    امین لکومته- لوکاس مندز، محمد موسی، سلطان البریک، مراد ناجی، لوئیز جونیور، نام تائه هی، کریم بوضیاف، بسام حشام، معز علی، ادمیلسون.
    ساعت ۱۸:۳۰
    #Acl۲۰۱۸