• یکی از دوستان می‌گفت #مستند #هویدا درحدود یک میلیون بار در #یوتوب و شبکه‌های اجتماعی دیگر دیده شده … بخشیش که در مورد ماجرای دادگاه،اعدام و قبرهویداست بیشتر مورد توجه بوده وحتی از یک میلیون بازدید هم گذشته نمی‌دانم معیار چگونه س اما وقتی سرچ کردم،دیدم از شمارش خارج است