• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/06/25 ساعت 20:15

    حریف امروز تیم زیر ٢١ سال هامبورگ،مربى آشنایى داشت. زوبل هنوز از پرسپولیس و هوادارانش و مردم ایران به نیکى یاد میکنه.