• اشکان خسروپور   kh_ashkan@

    1397/06/24 ساعت 13:07

    سایت #سفارت_ایران در #فرانسه را باز کردم که خبری رو بررسی کنم، نتیجه ناامیدکننده بود. زبان سایت مخلوطی از فرانسه و انگلیسی بود با فضاهای خالی در بالا و کنار سایت. بدون واکنش درباره خبرهای فوری. http://fr.paris.mfa.ir/