• کرمانشاه بودم وضعییت مناطق زلزله زده همچنان بحرانی است آنهایی که در حال ساخت و سازند با افزایش قیمتها نمیتواند مصالح و آهن بخرندخانه‌ها اکثرا نیمه کاره رها شده ،در ثلاث هنوز مدرسه‌ای ساخته نشده،دارو در منطقه نیس،وضعیت بهداشتی همچنان مثل قبل هست مردم عصبی هستن حال روحی خوبی ندارن