• هدیه تهرانی   TehranyHediyeh@

    1397/06/24 ساعت 11:29

    ازآنجائی که در موفقیتهای فیلم کنارتان نبوده‌ام،موظفم بگویم بااینکه سالهائی است تفکرم متاسفانه این بوده که پس ازاتمام یک کار،بنظرم کار من تمام می‌شود،لذا نقشی تاثیرگذار پس از پایانِ هیچ فیلمی را باحضور فیزیکی درکنار آن نداشته‌ام؛اما میدانید که همیشه قلبا کنارتان بوده‌ام وخواهم بود